22 oktober 2011


Ett projekt för att visa världen vad som otroligt många ungdomar gör medan omvärlden blundar



"Stress Reliever"



"Smärta"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar